MERCÈ RAURELL

Responsable de desinfecció i neteja.

A l’equip de Clínica dental Salomó des del 2002.

Formació continuada en protocols d’ higiene, neteja i desinfecció de superfícies.